Zvyšuje sa počet prípadov hnačiek, ktoré spôsobujú norovírusy

Slovenskí hygienici zaznamenali vlani až 3858 prípadov norovírusových ochorení, spôsobujúcich hnačky. Výskyt hnačkových ochorení za ostatných desať rokov stúpa.

Ilustračný obrázok k článku Zvyšuje sa počet prípadov hnačiek, ktoré spôsobujú norovírusy
Zdroj: TASR

Po rotavírusoch, ktoré patria medzi vírusy, spôsobujúce tieto ochorenia, sú na druhom mieste norovírusové infekcie, ktoré sa síce vyskytujú počas celého roka, no v miernom klimatickom pásme, kde leží aj Slovensko, je pre ne typický výskyt hlavne v chladnom období roka.

Norovírusy spôsobujú akútne hnačkové ochorenia, ktoré sú sprevádzané zvracaním, bolesťami brucha, kŕčmi brucha, nezriedka aj bolesťami hlavy, horúčkou, zimnicou.

Bez následkov

Inkubačná doba je 12 až 48 hodín, pričom samotné ochorenie odznieva pomerne rýchlo – za 12 až 60 hodín a nezanecháva trvalejšie zdravotné následky.

Ojedinele však môže dôjsť k ťažkej dehydratácii pacienta, čo môže najmä u starších osôb či ľudí vysilených inou chorobou viesť až k smrti.

Norovírus bol prvýkrát dokázaný elektromikros­kopickými metódami v roku 1978 a dnes je známych približne 20 rôznych jeho genotypov.

Na Slovensku diagnostikujeme norovírus ostatných 11 rokov. V rámci diferenciálnej diagnostiky hnačkových ochorení, kde sa predpokladá infekčný pôvod, sa totiž len postupne rozširovalo spektrum vyšetrovacích me­tód.

Prehltnutý vírus

Najprv to boli len metódy, ktoré boli založené na kultivácii baktérií na rôznych pôdach a tak sa potvrdzovala etiológia salmonelóz, šigelóz, kampylobakterióz, hnačiek spôsobených enteropatogénnymi E. coli a inými baktériami.

"Ostávala však veľká skupina hnačkových ochorení, ktorých pôvod bol neobjasnený, hoci klinický priebeh jasne napovedal, že tam ide o infekčný pôvod. Postupne sa zisťovalo, čo môže byť príčinou týchto ochorení a vlastne zavedením nových metodík na priamy dôkaz vírusových agens, ktoré tak isto môžu spôsobiť hnačkové ochorenia, sa aj na Slovensku potvrdila prítomnosť norovírusov,“ uviedla pre TASR vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Avdičová.

Norovírusy postihujú vo väčšej miere aj dospelú populáciu a prenos je klasický – prehltnutím tohto vírusu, ktorý sa buď dostane do potraviny, ktorá už nie je ďalej tepelne spracovaná, ale najčastejší prenos najmä u norovírusových ochorení je kontakt.

Dezinfekcia

Podľa odborníkov je veľmi dôležitá, ale aj náročná dekontaminácia prostredia, kde sa norovírus usídli. Je nutné používať také dezinfekčné prostriedky, ktoré účinkujú na vírusy, teda s virucidnými dezinfekčnými prostriedkami (hlavne s obsahom chlóru).

Dekontamináciu prostredia je treba robiť kontinuálne, pretože niekto z členov kolektívu môže ďalej vylučovať norovírus, aj keď už nemá zjavné klinické príznaky.

„Z toho jasne vyplýva aj spôsob zabránenia infekcie – dôsledná osobná hygiena, umývanie rúk pred jedlom a hygiena prostredia. Iná prekážka pre šírenie norovírusových ochorení, žiaľ, zatiaľ neexistuje,“ zdôraznila Avdičová.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR

Odporúčame