tp Kultúra Kultúra

Koľko kníh je v Slovenskej národnej knižnici? TOTO číslo vás prekvapí!

Slovenská národná knižnica nedávno bilancovala svoju činnosť za rok 2015. Máte predstavu, koľko knižných jednotiek eviduje vo svojich fondoch, alebo koľko návštev študovne zaznamenala?

Ilustračný obrázok k článku Koľko kníh je v Slovenskej národnej knižnici? TOTO číslo vás prekvapí!
Zdroj: TASR

Slovenská národná knižnica plní v rámci vzdelávania a kultúry nesmierne dôležitú úlohu. Okrem bežných knižničných služieb či vzdelávacích aktivít je dôležitou súčasťou aj digitalizácia.

Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) bol realizovaný od roku 2012 a nedávno úspešne ukončený. Hovorkyňa SNK Katarína Mažáriová informovala v tlačovej správe: „K 30. septembru 2015 sa číslo zdigitalizovaných objektov oproti plánu zvýšilo o 121 938 objektov na počet 2 649 338. V rámci projektu sa vybudovala rozsiahla technologická infraštruktúra pre masovú digitalizáciu a konzervovanie materiálov písomného kultúrneho dedičstva, ktorá pozostáva z digitalizačného centra a s ním súvisiaceho dátového centra, konzervačného centra so sterilizačnou a deacidifikačnou jednotkou, infraštruktúry kontroly kvality digitalizácie a konzervovania, ktorá zahŕňa laboratóriá papiera, mikrobiologické laboratória a pracoviská opráv a reštaurovania dokumentov. Súčasťou bola tiež modernizácia časti depozitu sídelnej budovy SNK.“

Už od októbra minulého roku sú verejnosti postupne sprístupňované zdigitalizované objekty. Každý týždeň ich pribúdajú tisíce.

Podľa informácií SNK bolo koncom mesiaca február v Digitálnej knižnici SNK sprístupnených 31 712 zdigita­lizovaných objektov – 22 372 kníh, 50 116 čísel periodík, 346 658 článkov a 12 566 pohľadníc.

Používatelia tak môžu v rámci lokálnej siete SNK získať neobmedzený prístup k úplným textom všetkých typov objektov. Urýchli to tak celý priebeh “výpožičky“, nakoľko netreba fyzicky prinášať dokumenty z depozitu, ale stačí si vyhľadať ich digitalizované verzie.

Ako hovorkyňa SNK ďalej uvádza: „Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív je najväčším projektom digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva na Slovensku a svojím rozsahom a komplexnosťou je jedinečný v kontexte Európy a sveta. A podľa spätnej väzby od lídrov európskych i svetových knižníc, stal sa zdrojom inšpirácie pre mnohé z nich."

Z celkovej bilancie SNK za uplynulý rok vyplýva:

 • SNK mala k 31. 12. 2015 vo svojich fondoch 5 099 229 kniž­ničných jednotiek
 • SNK zabezpečila knižnično-informačné služby vrátane prístupu k elektronickým informačným zdrojom pre 16 747 aktívnych čitateľov
 • Študovne SNK navštívilo dokopy 18 135 používa­teľov.
 • SNK zhotovila pre používateľov 3 963 rôznych rešerší.
 • SNK automatizovane spracovala 34 140 knižničných jednotiek.
 • SNK zredigovala a zverejnila na webe 33 897 záznamov historických knižných dokumentov a historických knižných fondov.
 • SNK zreštaurovala a zakonzervovala 49 248 knižničných jednotiek a očistila 290 256 knižničných jednotiek.
 • Do fondov a zbierok Literárneho archívu SNK pribudlo 23 869 archívnych dokumentov.
 • Stálu expozíciu Literárneho múzea SNK, výstavy a podujatia navštívilo 11 181 návštev­níkov, expozíciu in situ Národný cintorín 36 078 návštev­níkov. Expozície, výstavy a podujatia Slovanského múzea A. S. Puškina navštívilo 4 092 návštevníkov.
 • SNK mala ku koncu roka 316 zamestnancov.
 • SNK v roku 2015 hospodárila s rozpočtom viac ako 23,5 mil. EUR a jej príjmy dosiahli takmer 120 tisíc EUR

Foto: ilustračné

Zdroj: SNK

Rýchle správy

Najčítanejšie