Tlačové správy

Liga za duševné zdravie sa rozhodla vyliečiť nezáujem o psychické poruchy

Na Slovensku bolo minulý rok zaznamenaných vyše 500 samovrážd. Celkovo sa o dobrovoľný odchod zo sveta pokúsilo až 5 000 ľudí. Údaje, ktoré sa na úvod nečítajú ľahko. O to viac, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie spočíva väčšina psychických problémov v súčasnom životnom štýle.

Ilustračný obrázok k článku Liga za duševné zdravie sa rozhodla vyliečiť nezáujem o psychické poruchy
Zdroj: Liga za duševné zdravie

Najčastejšími príčinami sú chronický stres, pocit neistoty v práci, rozpad rodinných väzieb a osamelosť či spoločenská nerovnosť. Týmito problémami veľmi často trpia ľudia, o ktorých to na prvý pohľad vôbec nemusíme tušiť. Prípadne tušíme, ale ich správaniu nepripisujeme potrebnú vážnosť. A práve dostatočná informovanosť by mohla výrazne prispieť k zlepšeniu situácie. K tomuto záveru dospela i nezisková organizácia Liga za duševné zdravie, ktorá sa vo svojej aktuálnej kampani rozhodla vyliečiť nezáujem.

Ten Liga pociťuje zo strany odbornej verejnosti a vlády, na ktorú už nejaký čas apeluje vo veci spustenia psychiatrickej reformy. Snahou organizácie je tiež vyzvať Ministerstvo zdravotníctva ku spusteniu programu prevencie a Ministerstvo školstva, aby prichystalo program edukácie. Ten môže pomôcť pri príprave budúcich generácií v psychosociálnych zručnostiach a schopnosti rozumieť sami sebe. V neposlednom rade Liga za duševné zdravie hovorí o apelovaní na zdravotné poisťovne, ktoré by mali umožniť lepšiu dostupnosť psychoterapií.

„Štatistiky, žiaľ, ukazujú, že drvivá väčšina psychických problémov, v horšom prípade až samovrážd, je spôsobená neriešenými vnútornými bojmi. Duševné problémy sú stigmatizované, alebo brané na ľahkú váhu. Je dôležité rozprávať sa a rozprávať o nich. Človek sa však často zverí skôr cudziemu, a preto sa ako Liga za duševné zdravie snažíme okrem iného o obnovu linky dôvery. Terapeut na druhej strane zohráva pre chorého významnú úlohu,“ hovorí Martin Knut, prezident neziskovej organizácie Liga za duševné zdravie.

Vďaka finančnej pomoci môže Liga fungovať, šíriť povedomie o psychických poruchách a obnoviť významnú linku dôvery Nezábudka. V minulosti bola dôležitým spojením medzi človekom s duševnou poruchou a tými, ktorí mu môžu okamžite pomôcť. Za obdobie 6 rokov jej fungovania vďaka nej klesol počet samovrážd v SR o 10 %. Od polovice roku 2006 Nezábudka kvôli nedostatku finančných prostriedkov nefunguje.

Na jej obnovu môžete prispieť aj vy. V období od 3. 10. 2018 do 7. 10. 2018 sa v uliciach slovenských miest uskutoční zbierka Dni nezábudiek. Kúpou modrej nezábudky podporíte činnosť organizácie, ktorá zachraňuje ľudské životy. Prispieť môžete aj práve teraz prostredníctvom webstránky Vyliečme nezáujem.

Ďakujeme.

Liga za duševné zdravie pomáha ľuďom so skúsenosťou s duševnou poruchou už 19 rokov. Charitatívna organizácia sa dlhodobo snaží detabuizovať témy ohľadom psychických problémov. Považuje za dôležité zrovnoprávniť telesné a duševné zdravie a nebrať ho na ľahkú váhu.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Liga za duševné zdravie

Rýchle správy

Najčítanejšie