Martin bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 39,63 milióna eur

V Martine schválili poslanci rozpočet pre rok 2018. Naše mesto bude hospodáriť so sumou takmer 40 miliónov eur.

Ilustračný obrázok k článku Martin bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 39,63 milióna eur
Zdroj: TASR

Mesto Martin bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške 39,63 milióna eur. Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine schválili rozpočet na pondelkovom zasadnutí.

„Poslanci MsZ na svojom zasadnutí jednohlasne schválili zákon roka 2018 a určili tak smerovanie mesta na nasledujúci rok. Verím, že prvý rozpočet po nútenej správe zlepší život v meste v mnohých oblastiach, keďže máme pripravených množstvo investícií a projektov, pri ktorých nám bránila nútená správa. Mesto opäť zaujme silné postavenie pri podpore športu, kultúry, školstva a iných,“ uviedol primátor Martina Andrej Hrnčiar.

Kapitálové príjmy

Bežné príjmy sú v schválenom rozpočte navrhnuté vo výške 36,8 milióna eur a kapitálové príjmy vo výške 254.900 eur. Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške 2,57 milióna eur. Z toho dva milióny eur je návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií (MF) SR, ktorú mesto môže použiť na financovanie samosprávnych funkcií. Zostatok prostriedkov výborov mestských častí z roku 2016, ktoré boli schválené v bežnom rozpočte podľa počtu obyvateľov, je 556.604 eur.

Výdavky

Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 36,5 milióna eur a kapitálové výdavky vo výške 1,88 milióna eur. Vo výdavkových finančných operáciách je navrhnutý rozpočet vo výške 1,24 milióna eur. „Výdavková časť vychádza zo zákonných povinností a požiadaviek predložených pri tvorbe rozpočtu, sú v nej zahrnuté celkové požiadavky na rozpočet,“ uvádza sa v schválenom návrhu rozpočtu.

Zdroj: TASR