Martin Novodomec: TENTORAZ JE TO INÉ

Prečo je na Slovensku najnižšia účasť v eurovoľbách v celej Európe? Nevieme čo tým ovplyvníme, nesúhlasíme s integráciou alebo nás jednoducho Európa nezaujíma. Tentoraz je to iné, čo potvrdzuje aj politická ponuka.

Martin Novodomec
Ilustračný obrázok k článku Martin Novodomec: TENTORAZ JE TO INÉ
Foto: Martin Novodomec

„TENTORAZ JE TO INÉ“ je heslo kampane vo voľbách do Európskeho parlamentu. Teraz má hlas voliča väčšiu váhu, pretože nerozhoduje už iba o zložení parlamentu a rozložení síl, ale Lisabonskou zmluvou získal významnejšie právomoci i kompetencie. V týchto voľbách má každý z nás jedinečnú možnosť. Raz za päť rokov priamo ovplyvniť chod Európskej únie. Európsky parlament ovplyvňuje každodenný život občanov EU, preto je dôležité sa ich zúčastniť. Intenzita a vystupňovanie politického záujmu na Slovensku ilustruje 29 politických strán postavených v boji o 13 poslaneckých mandátov. Vážnosť situácie dokladuje aj záujem predstaviteľov tvrdších pravicovo-extrémistických, populistických a euroskeptických strán, ktorí mobilizujú svojich voličov. Je zrejmé, že v týchto voľbách bude významnejšie rozhodovať sila posolstva a skúsenosť osobností s európskou politikou.

Odporúčanie ísť voliť a voliť rozumne je predovšetkým v akcente dvoch vecí. Zle chápané, resp. nechápané spoločné hodnoty Európy a nezodpovedné hospodárenie jednotlivých členov. Všeobecne je európska integrácia chápaná iba ako ekonomický a politický spolok, kde ide o postupné zbližovanie hospodárstiev a legislatívy jej členov. No významnejšie ako spájanie v materiálnej rovine je spájanie v pohľadoch a chápaní hodnôt ako život, sloboda a ľudská dôstojnosť. Jasnými predstaviteľmi a zástancami týchto hodnôt sú kresťanskí demokrati, ktorí už druhé volebné obdobie patria k najvýznamnejším iniciátorom v obhajovaní hodnôt v Európskom parlamente. Majú jasné, čitateľné a zodpovedné postoje k obhajobe života od počatia po prirodzenú smrť, výchovy detí patriacej primárne do rodiny ako aj posilneniu a podpore inštitúcie manželstva a rodiny. Druhým významným dôvodom ísť voliť je zodpovedné hospodárenie jednotlivých členov. Hospodárska kríza ani zďaleka nie je zažehnaná a je potrebné prejsť k radikálnejším krokom. V dôsledku nezodpovednosti jednotlivých štátov pri dodržiavaní inflácie, deficitu a zadlženosti hospodárska kríza zasiahla aj viaceré krajiny, ktoré boli v hospodárení príkladom. Vzrastajúci euroskepticizmus a krajný extrémizmus je len odrazom toho, že občania majú tendenciu si zvoliť radšej ľahšiu cestu odmietania ako hľadania vhodného riešenia.

Verím, že si nakoniec vyberiete správne. A na záver mám pre Vás dve rady. Prvou je na zváženie skutočná realizovateľnosť programu a priorít kandidátov a ich politických strán a druhou je zváženie persóny, ktorú tam chceme mať, pretože aj sila osobnosti, výsledky a skúsenosť s európskou politikou sú rozhodnutím, ktoré nebude iba 5 ročným experimentom.

Martin Novodomec – kandidát na poslanca do EP

Zdroj: Dnes24.sk