Tlačové správy

Noví zamestnanci v spoločnosti TUBAPACK prechádzajú adaptačným procesom

Pre plynulejšie, jednoduchšie a rýchlejšie zapracovanie sa do výrobného procesu prechádzajú noví zamestnanci spoločnosti TUBAPACK adaptačným procesom.

Ilustračný obrázok k článku Noví zamestnanci v spoločnosti TUBAPACK prechádzajú adaptačným procesom
Zdroj: Tubapack a.s.

Adaptačný proces zaviedla spoločnosť ešte v roku 2009. Prechádzajú ním všetci noví zamestnanci spoločnosti TUBAPACK, bez ohľadu na vek, či pracovné skúsenosti. Môžeme povedať, že adaptačný proces začína už pred prvým pracovným dňom, kedy nový zamestnanec vie, čo potrebuje pred nástupom do práce. Následne, ako nám povedal personalista spoločnosti Iveta Blahová, je cieľom adaptačného procesu oboznámiť zamestnanca s organizáciou práce na jednotlivých oddeleniach, zoznámiť ho s nadriadeným a kolegami. „Adaptačný proces je najrýchlejší spôsob ako zaučiť nového pracovníka na pridelenej pozícii,“ vysvetľuje ďalej Iveta Blahová a dodáva, že adaptačný proces pre technicko-hospodárskych pracovníkov vypracováva tútor, ktorý nového zamestnanca počas celého procesu koordinuje.

Adaptačný proces, ktorý trvá maximálne tri mesiace, je ukončený testom. V prípade, že je tento test úspešne zvládnutý, zamestnanec nastupuje na pracovnú pozíciu. „Vďaka skvelému prístupu nášho tútora, je nový zamestnanec na pracovnú pozíciu dobre pripravený a len vo veľmi málo prípadoch sa nám stáva, že test nezvládne,“ hovorí personalista spoločnosti TUBAPACK. Zaučenie má väčšinou na starosti priamy nadriadený či vedúci oddelenia, samozrejme, s dlhoročnou praxou. „Štatistiky dokazujú, že až 58 percent zamestnancov, ktorí prešli adaptačným procesom ostáva dlhodobo v spoločnosti. Preto aj my v TUBAPACKu venujeme tomuto procesu zvýšenú pozornosť,“ dodáva personalista Iveta Blahová.

Vďaka adaptačnému procesu som sa v spoločnosti TUBAPACK rýchlo zaučil, oboznámil som sa s prostredím, ale aj s novými kolegami. Môžem povedať, že je to veľmi efektívny spôsob, ako zaučiť nového človeka a prijať ho medzi seba do firmy,“ uviedol k téme Martin Žabenský, ktorý v spoločnosti TUBAPACK pracuje už tri roky na pozícii konštruktéra.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Tubapack a.s.

Rýchle správy

Najčítanejšie