Zuzana Vajayová Rôzne

Slovenská katolícka charita chystá Deň otvorených dverí

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravuje pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 14. októbra v dvanástich zariadeniach na celom Slovensku.

Toto podujatie sa koná v súvislosti s 20. výročím obnovenia činnosti diecéznych charít na Slovensku a Medzinárodným dňom boja proti chudobe, ktorý pripadá na 17. októbra.

Dvanásť zariadení na Slovensku (Nitra, Žilina, Martin, Čadca, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Prešov, Svidník a Košice) otvorí svoje brány s cieľom oboznámiť čo najširšiu verejnosť s potrebami chudobných, sociálne či zdravotne odkázaných spoluobčanov. SKCH takisto chce upriamiť pozornosť verejnosti na samotnú charitatívnu činnosť, motivovať návštevníkov k dobrovoľníctvu, pocitu spoluzodpovednosti a spolupatričnosti, ochote pomôcť tým, ktorí to potrebujú, posilniť v ľuďoch solidaritu a vzájomnú súdržnosť.

Návštevníci si počas Dňa otvorených dverí môžu prezrieť priestory charitatívnych zariadení, vidieť vystúpenia rôznych hudobných a speváckych skupín, hry a súťaže, prácu ľudí v tvorivých dielňach. Budú tiež mať príležitosť rozprávať sa s klientmi a pracovníkmi zariadení.

Slovenská katolícka charita je najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku. Z toho vyplýva aj jej zodpovednosť informovať čo najširšiu verejnosť o problematike chudoby a o formách sociálnej starostlivosti, aj o prostriedkoch a možnostiach pomoci ľuďom v núdzi, uviedla Ivana Pástorová z SKCH.

Zdroj: TASR Foto: Ilustračné

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie