Tlačové správy

Slovenský Allexis vyhral írsky tender na vydávanie špeciálnych kódov pre tabakové výrobky

Slovenská spoločnosť Allexis sa stala víťazom írskeho tendra na výber dodávateľa sledovacích kódov pre cigarety a tabakové výrobky.

Ilustračný obrázok k článku Slovenský Allexis vyhral írsky tender na vydávanie špeciálnych kódov pre tabakové výrobky
Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0

Úlohou Allexisu bude počas troch rokov vydávať pre všetkých výrobcov a distribútorov tabakových výrobkov v Írsku špeciálne kódy. Pomocou nich je možné sledovať produkty a ich pohyb od výrobnej linky až po dopravenie k predajcom. Systém má zamedziť falšovaniu a jednoduchšie odhaľovať pašované cigarety.

Do tendra sme sa prihlásili spolu s ďalšími 4 európskymi firmami poskytujúcimi podobné Track & Trace riešenia. Nevyužili sme stratégiu najnižšej ceny, zamerali sme sa na odprezentovanie našej najsilnejšej referencie, ktorou je systém Alladin. Ten sme na Slovensku úspešne implementovali už v roku 2014,“ hovorí Jana Rovčaninová, CEO firmy Allexis.

Systém Alladin vznikol ako spojenie viacerých IT riešení. Na Slovensku sú jedným z týchto riešení kolky pre tabakové a alkoholické výrobky vydávané Mincovňou Kremnica. Kontrola produktu prebieha vďaka týmto kolkom na viacerých úrovniach. Môžu sa do nej zapojiť aj samotní spotrebitelia pomocou smartfón aplikácie Superkolky.

Falšovanie a pašovanie produktov, či už sú to tabakové výrobky, alkohol, liečivá alebo spotrebný tovar, má zásadný negatívny vplyv na ekonomiku každého štátu. Nezdanená ekonomická aktivita nemôže napĺňať štátne kasy, čo sa odráža na iných aspektoch života občanov aj fungovania štátu. Snažíme sa prichádzať s inovatívnymi a efektívnymi riešeniami, aby sme prispeli k riešeniu tohto globálneho problému,“ povedal Michal Suchoba z Allexisu.

Systém vydáva sledovacie kódy s dĺžkou 26 znakov. Kód sa skladá z identifikátora určujúceho vydávateľa značenia, alfanumerickej sekvencie identifikujúcej konkrétny produkt, časti určujúcej kategórie produktu, ako je miesto výroby alebo distribútor v EÚ a značenie s dátumom a časom výroby.

Írsko, tak ako ďalšie krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, reagujú na meniacu sa legislatívu a sprísnenú kontrolu tabakových výrobkov. Tie tvoria značnú časť trhu s pašovanými artiklami. Podľa správy, ktorú vydalo Ministerstvo vnútra Spojených štátov amerických v roku 2015, globálne prichádzajú krajiny o 3 až 7 miliárd dolárov každý rok kvôli nezdaneným pašovaným tabakovým výrobkom. Dane však nie sú jediným problém. Svetová zdravotnícka organizácia sa snaží do riešenia situácie zapojiť krajiny pomocou svojho Protokolu na elimináciu falšovaných tabakových výrobkov. Podľa jej prieskumov majú pašované tabakové výrobky dopad na verejné zdravie, najmä kvôli použitiu zdravotne závadných pesticídov, nesprávnemu skladovaniu a lacným náhradám papierov alebo filtrov. Odhady hovoria, že len v Spojenom kráľovstve sa každoročne vyfajčí 45 miliárd cigariet obsahujúcich pesticídy, arzén alebo jed na potkany.

Takzvaný ID issuer, teda dodávateľ špeciálnych sledovacích kódov, nesmie byť podľa legislatívy Európskej únie firma, ktorej obrat tvorí viac ako 10 % z predaja tabakových výrobkov. Kritérium by malo zamedziť samoregulácii odvetvia a poskytnutiu príliš veľkej kontroly zainteresovanej firme, čo by mohlo viesť k monopolizácii.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Allexis

Rýchle správy

Najčítanejšie