Tlačové správy

Spojená škola v Spišskej pokračuje v trende obnovy školy na Hviezdoslavovej ulici

Spojená škola Spišská Nová Ves pokračuje v obnove svojich budov formou Zníženia energetickej náročnosti budovy Odborného učilišťa na Hviezdoslavovej ulici. Žiaci, rodičia ale i zamestnanci sa môžu tešiť na rekonštruované prostredie a výrazné zmeny.

Ilustračný obrázok k článku Spojená škola v Spišskej pokračuje v trende obnovy školy na Hviezdoslavovej ulici
3
Galéria

Na základe schválenej Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Odborného učilišťa Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi prejde budova odborného učilišťa výraznou rekonštrukciou. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti tejto verejnej budovy, a to na všetkých miestach spotreby energie a tiež zvýšiť podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Navrhovaná rekonštrukcia budovy je v súlade s platnou legislatívou a záväznými technickými normami s dôrazom na všetky energetické, tepelno-technické, hygienické i ekologické kritéria. Všetky tieto kritéria zlepšujú stav a podmienky budovy v rámci energetickej efektívnosti s ohľadom na ekonomickú návratnosť a realizovateľnosť. Predmetom sú opatrenia, ktoré výrazne znížia náklady na vykurovanie, osvetlenie a celkovú spotrebu energie v budove – stavebné úpravy vrátane tepelných izolácií obvodového plášťa, stropov a strechy, výmena otvorových konštrukcií výmena zariadení na výrobu tepla, výmena svetelných zdrojov a bleskozvodov, inštalácia fotovoltických zariadení a doplnenie systému rekuperačných jednotiek,“ hovorí Mgr. Zuzana Sokolovská – riadenie projektu zo strany investora – školy.

Spojená škola sa v marci roku 2017 zapojila do projektu OPKZP-PO4-SC431–2017–19 – 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Sprostredkova­teľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Úspešnosťou v tomto projekte získala plnú podporu a 100% finančné krytie na realizáciu opatrení vo výške 349 311,91 Eur, ktorými sa dosiahne úspora nákladov na energie až do výšky 65%.

Realizácia všetkých naplánovaných aktivít projektu bude prebiehať za plnej prevádzky školy – výchovno-vzdelávacieho procesu, preto sa väčšina dodávateľských prác bude uskutočňovať v poobedňajších hodinách. Generálnym dodávateľom stavby je firma Alkon SV, s.r.o., ktorá svojou bezkonkurenčnou ponukou a prístupom vyhrala verejnú súťaž,“ dodáva PaedDr. Ľuboš Bazár – riaditeľ školy.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Spojená škola v Spišskej pokračuje v trende obnovy
3
Galéria
Zdroj: Spojená škola Spišská N. Ves

Rýchle správy

Najčítanejšie