Tlačové správy

TATRANSKÁ AKADÉMIA získala ocenenie na pôde Cambridge University

Tento rok sa konal druhý ročník súťaže o najlepšie Prípravné centrum študentov na skúšky Cambridge English. Medzi ocenenými sa ocitla aj popradská škola.

Ilustračný obrázok k článku TATRANSKÁ AKADÉMIA získala ocenenie na pôde Cambridge University
3
Galéria
Zdroj: Ing. Vladislav Mitický

Na základe mimoriadne úspešných výsledkov z anglického jazyka na maturitných skúškach sa vedenie Súkromnej strednej odbornej školy, Ul.29.augusta v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Tatranská akadémia, rozhodlo od školského roku 2013/2014 implementovať do povinného predmetu anglický jazyk Cambridge English štúdium s cieľom možnosti získania medzinárodných Cambridge certifikátov študentami školy už počas štúdia na strednej škole.

V školskom roku 2017/2018 sa na túto skúšku prihlásilo 39 študentov, Všetci ju úspešne vykonali, dokonca 11 študentov dosiahlo úroveň C1. Na základe týchto výborných výsledkov bolo škole oficiálne povolené používanie značky Cambridge Assessment English.

Tento rok sa konal druhý ročník súťaže o najlepšie Prípravné centrum študentov na skúšky Cambridge English. Do súťaže sa zapojili účastníci zo siedmich krajín (Cyprus, Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, Rumunsko). Súťažilo sa v troch kategóriach a víťazi jednotlivých kategórií z každej krajiny si prevzali ocenenie na pôde Cambridge University. Medzi ocenenými bola aj Súkromná stredná odborná škola z Popradu a cenu za účasti zástupcov Cambridge Assessment English a Cambridge University Press si 29.marca 2019 prevzala učiteľka anglického jazyka Mgr. Gabriela Knížová.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Ing. Vladislav Mitický

Najčítanejšie