Uvedomenie

Strana občianskej ľavice si veľmi jednoznačne uvedomuje, že človek je tvor spoločenský a v podstate nemôže existovať izolovane ako osamotený jedinec, ale že prežiť môže len v spolužití s ostatnými členmi nejakej definovanej spoločnosti.

Ing. Peter Mati

SOĽ je taktiež zrejmé, že vzťahy medzi jednotlivými subjektmi v každej spoločnosti (spoločenstve) musia byť upravené jasnými pravidlami, efektívne vynútiteľnými štátnou a verejnou mocou.

Zdroj: Dnes24.sk