Tlačové správy

Vynikajúce výsledky študentov Tatranskej akadémie

V 2.polroku školského roku sa na stredných školách okrem riadneho vyučovania konajú vedomostné súťaže a olymiády, prijímacie a maturitné skúšky. Študenti SSOSTA - Súkromnej strednej odbornej školy na Ul. 29. augusta v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Tatranská akadémia, sú veľmi úspešní.

Ilustračný obrázok k článku Vynikajúce výsledky študentov Tatranskej akadémie
4
Galéria
Zdroj: Ing. Vladislav Mitický

Podľa vyjadrenia Vladislava Mitického, predsedu správnej rady Tatranskej akadémie , je na SSOSTe prioritou odborné a jazykové vzdelávanie, škola pripravuje študentov pre vysoké školy a reálnu prax. Svoje znalosti a vnútorný potenciál musia študenti naplno využiť a všetkým ukázať, čo v nich je. Účasť na vedomostných súťažiach a olympiádách je pre nich veľmi dôležitá, pretože sa naučia vystupovať, prezentovať pred odbornou verejnosťou, vedia sa porovnať s ostatnými a samozrejme ,ak sa dostaví víťazstvo, tak je to veľmi dobrý pocit nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov. Tento rok bol pre školu mimoriadny, pretože študenti získali rôzne víťazstvá tak na krajskej , ale aj na národnej úrovni.

14. ročník celoštátnej prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2019) umožnil študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci NetAcad programu Sme hrdí na výsledky študentov našej školy , pretože v kategórii družstiev HS3 obsadilo 2. miesto družstvo v zložení Mário Harvan, Juraj Martiček a Samuel Bučák  a 5. miesto Lukáš Berko, Daniel Lavko a Samuel Daráni. V kate­górii jednotlivcov UNI -  2. miesto obsa­dil Mário Harvan a 3.miesto Juraj Martiček

Monika Chovancová, Bea Špaková a Patrik Ištvanko sa so svojou prácou " 30 rokov nežnej slobody" stali víťazmi súťaže EUSTORY 2018/19 , ktorú vyhlasuje Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj.

Do finále celoslovenskej súťaže Bankomat nápadov 2019 v kategórii stredné školy postúpili až dva naše tímy   a oba boli veľmi úspešné .   Tím  Z Generation v zložení  Jana Zekuciová a Adam Dúbravec  obsadili  2.miesto a HG team  v zložení  Aurélia Jendrušáková a Veronika Nečasová obsadili  3.mi­esto.

Na JA Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý sa uskutočnil 9.4.2019 v Bra­tislave, zvíťazila naša firma VENIT v kategórii IBM Prezentácia na pódiu a zároveň prezident našej spoločnosti Damián Duda bol ocenený medzi najlepšími Manpower Leadership Award súťaže.

Na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti dosiahli  študenti školy vynikajúce výsledky. Obsadili: 1.miesto (Jakub Soják) v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia ,  1­.miesto  (dvojica Monika Chovancová, Beáta Špaková) v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy, 2.miesto (Daniela Marušincová) v sú­ťažnom odbore Ekonomika a riadenie, 3.miesto (dvojica Mária Šterbáková, Matúš Juštik) v súťažnom odbore Elektrotechni­ka,hardware,mecha­tronika, 3.mi­esto ( Ján Závacký ) v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia, 4.miesto ( Mário Budzeľ, Patrik Friedmann) a 5.miesto ( trojica Pavol Halás, Juraj Kriššák a Benjamín Skokan ) v súťažnom odbore Informatika.

V utorok 04. 06. 2019 sa uskutočnilo finále projektu „Rozbehni sa !“ pod záštitou firmy Embraco v Spišskej Novej Vsi. Z celkového počtu 31 tímov postúpili do 7-členného finále 2 projekty našej školy. Daniela Marušincová a Nikola Štefániková uspeli s projektom cestovného vankúša s úložným priestorom a obdržali 1300,– EUR na ďalší rozvoj svojho podnikateľského nápadu. Zuzana Hricová sa presadila s produktom mobilnej aromaterapie a na úspešné pokračovanie jej bolo vyčlenených 3000,– EUR. 

Víťazom krajského kola olympiády v anglickom jazyku sa stal Jakub Suchár. Patrik Lorko, obsadil na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v mimoriadne náročnej kategórii II.C vynikajúce 3.miesto.

Na krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní obsadil v kategórii B Jakub Krnáč 3.miesto.

Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan 2019 sa v tomto školskom roku zapojilo z našej školy 54 študentov, z nich 22 študentov dosiahlo percentil úspešnosti 90% a 14 študentov dokonca nad 95 %.

Naši maturanti dosiahli vynikajúce výsledky v externej časti maturitných skúšok aj v tomto školskom roku 2018/2019 .  V kategórii stredných odborných škôl v rámci celej SR ( cca 460 škôl) sa umiestnili v predmete **anglický jazyk B1  na 1.mieste , v slovenskom jazyku a literatúre na 4.mieste  a v matematike na 1.mieste ! **

Na titulnej stránke našej školy je uverejnený citát Roberta T. Kiosakiho „Mnoho mladých ľudí sa stalo úspešnými, lebo videli nové príležitosti”. Na škole sa snažíme podporiť študentov pri hľadaní práve ich nových príležitostí a výsledky sú naozaj obdivuhodné. Všetci študenti aj pedagogický zbor si zaslúžia krásne prázdniny po takomto skvelom výkone v školskom roku 2018/2019.

Úspechy popradských študentov
4
Galéria
Zdroj: Ing. Vladislav Mitický

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Ing. Vladislav Mitický

Rýchle správy

Najčítanejšie