Najlepší hráči

  1. Alex Ivanko (33.97s) 90%
  2. Vladimír Ištoňa (51.85s) 80%
  3. Matej Štefuš (62.2s) 80%
  4. Karol Kovac (64.69s) 80%
  5. Jana Buvalová (52.4s) 70%
  6. Roman Roman (57.4s) 70%
  7. Pedro Alvarez (62s) 70%
  8. Pa Vli (64.47s) 70%
  9. Viera Šandorová (79.89s) 70%
  10. Peter Tkáčik (89.87s) 70%