Najlepší na Martin24.sk

 1. Martin Károly (40.07s) 58%

Najlepší hráči

 1. Peter Sontág (32.77s) 100%
 2. Eva V. (55.16s) 100%
 3. Anton Jančuš (68.47s) 100%
 4. Patricia Bohacikova (41.22s) 92%
 5. M O (78.02s) 92%
 6. Jana Lovčičanová (125.19s) 92%
 7. Peter Handzuš (129.13s) 92%
 8. Alžbeta Raffajová (65.71s) 83%
 9. Jakub Forgács (87.8s) 83%
 10. Matej S (101.12s) 75%